ร้านนี้เป็นเพลง เพื่อชีวิต บรรยากาศดี นักดนตรีเป็นกันเอง หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน ขึ้นมา ร้องเพลงขับกล่อมให้เรา เพลิดเพลินอารมณ์ เป็นวงดนตรี เพลงเก่าๆ สมัยเมื่อ 20 - 40 ปีมีให้รับฟังกันได้ เพลงใหม่ๆ ก็ยังร้องได้อีก ิ

ชื่อร้าน " แซกโซโฟน " ริมถนนคันคลองส่งน้ำ หัวหิน