อำเภอเมือง

- ร้านน้องเบียร์ ปาย
- ร้านผัดไทยหน้าวิน ปาย
- น้ำเต้าหู้หน้าอำเภอ ปาย