วิธี แลก Banner Exchange กับ HewHew.com คุณ ได้ ง่าย

เลือก ขนาด ที่ต้องการ แลกเปลี่ยน


480*60 แบบ ที่ 1

เรารูสิ่งที่คุณต้องการ


88*31

1. copy รูปภาพข้างบน แล้ว Link มาที่ http://www.hewhew.com

2. copy code นี้ ไปไว้ใน ส่วน หน้าแรก ของคุณ


สำหรับ 480*60 แบบที่ 1

สำหรับ 480*60 แบบที่ 2

สำหรับ 88*31

หลังจาก ติด code แล้ว เมล์ มาบอกที่ webmaster@hewhew.com พร้อม Attach banner กับ link มา
ทางทีมงาน จะเช็ค แล้ว จัดการ ติด code ท่าน คืน